El Govern aprova la modificació del Codi de la Circulació per millorar la seguretat viària i l’eficiència energètica

El Govern aprova la modificació del Codi de la Circulació per millorar la seguretat viària i l’eficiència energètica

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/altres-noticies

El Govern aprova la modificació del Codi de la Circulació per millorar la seguretat viària i l’eficiència energètica

https://advocats-andorra.eu/

El Govern ha aprovat, a proposta del ministre d’Economia i Territori, Jordi Alcobé, el projecte de Llei de modificació del Codi de la Circulació del 10 de juny del 1996. L’objectiu és el d’adaptar i actualitzar el text d’acord amb les millores en matèria de seguretat viària,  de normativa internacional, d’innovació tecnològica i d’eficiència energètica dels vehicles. Més particularment, la proposta vol incidir activament en favor de polítiques que vetllin pel medi ambient i la seguretat de les persones.

Alcobé ha recordat la necessitat d’una actualització d’aquest text desprès de prop de 15 anys d’aplicació, Per aquest motiu, des dels departaments d’Indústria i de Protecció Civil (Àrea de Mobilitat) han treballat conjuntament per fer una anàlisi extensa, exhaustiva i d’ampli abast per disposar d’una normativa moderna i eficaç.

Concretament el nou text proposa modificar puntualment el Codi de la circulació vigent en dos aspectes. D’una banda, amb l’objectiu d’incrementar la seguretat viària hivernal. I d’altra banda, introduint un criteri d’eficiència energètica en la importació de vehicles d’ocasió al Principat.

Pel que fa a una major seguretat viària hivernal, es modifica l’article 74 del Codi de la circulació per incloure l’obligació dels vehicles de circular, entre l’1 de novembre i el 15 de maig, amb equipaments especials en els casos en què la calçada estigui nevada o gelada, llevat dels vehicles que ja disposen de pneumàtics especials o de tipus M+S. També es regula l’obligació de disposar d’equipaments, com ara cadenes de neu, durant el mateix període.

La introducció d’aquesta obligació comporta també la tipificació de les infraccions i sancions corresponents del Codi de la circulació. En aquest sentit, no circular amb equipaments especials en situacions en què la calçada estigui totalment o parcialment nevada o gelada podrà ser sancionat amb 180 euros, i 60 euros per no disposar d’equipaments especials a l’interior del vehicle perquè es puguin utilitzar de manera immediata durant el període esmentat.

D’altra banda, el segon àmbit nou que regula la modificació del Codi de la Circulació afecta als criteris per a la importació de vehicles d’ocasió, fins ara autoritzada únicament, en termes generals, a vehicles de menys de tres anys d’antiguitat. En aquest cas, el nou text fixa que a partir de l’entrada en vigor de la Llei, el requisit general per poder matricular i inscriure un vehicle al registre serà el fet que aquest tingui una classificació “euro” igual o com a màxim d’un nivell inferior al vigent per a l’any en curs, i com a mínim pels turismes, la classificació Euro 5 (vigent des de setembre del 2009).

D’aquesta forma, se substitueix una limitació quantitativa de nombre d’anys del vehicle per una normativa que regula la importació de vehicles d’acord amb criteris d’eficiència energètica i de preservació del medi ambient.

Al mateix temps, es mantenen les excepcions d’aquesta norma per als automòbils antics i de museu i per als vehicles d’ús exclusivament agrícola o ramader, mentre que s’introdueix com a nova excepció els vehicles que per la seva casuística particular i d’interès general són destinats a l’Administració general o a entitats sense ànim de lucre, per a un ús exclusivament sanitari o de seguretat.

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/altres-noticies

PresentacEl Govern aprova la modificació del Codi de la Circulació per millorar la seguretat viària i l’eficiència energèticaio_Llei_modificacio_Codi_circulacio.ppt